لغات انگلیسی مربوط به غذاها

لغات مربوط به غذاها

لغات انگلیسی مربوط به غذاها

1

نمک

Salt

2

آرد

Flour

3

پنیر

Cheese

4

تخم مرغ

Egg

5

سیر

Garlic

6

شیر

Milk

7

عسل

Honey

8

نان

Bread

9

فلفل

Pepper

10

روغن جامد

Fat

11

روغن مایع

Oil

12

کره

Butter

13

پیاز

Onion

14

نان برشته

Toast

15

کشمش بیدانه

Raisin

16

گوشت بوقلمون

Turkey

17

سبزی

Vegetable

18

ادویه و چاشنی غذا

Spice

19

گوشت قورمه

Minced meat

20

گوشت چرخ کرده

Ground meat

21

گوشت لخم

Leal meat

22

حبوبات

Cereal

23

برنج

Rice

24

سوسیس  و کالباس

Hot dog - Sausage

25

نخود

Pea

26

قارچ

Mushroom

27

گوشت بره

Lamb

28

گوشت گاو

Beef

29

گوشت گوساله

Veal

30

گوشت گوسفند

Mutton

31

قورمه

Pot roast

32

قیمه

Mince

33

سوپ

Soup

34

کباب

Kabob = kebab

35

جوجه سرخ کرده

Fried chicken

36

سیب زمینی سرخ کرده

Fried chips

37

گوشت گاو سرخ کرده

Roasted beef

38

شیشلیک

Lamb chops

39

تخم مرغ عسلی

Soft boiled eggs

40

تخم مرغ آب پز سفت

Hardboiled eggs

41

خاگینه

Scrambled eggs

42

تخم مرغ نیمرو

Fried eggs

43

غذای اصلی

Staple food

44

کته  ( برنج بخارپز)

Steamed rice

45

شور

Salty

46

ترش

Sour

47

تلخ

Bitter

48

شیرین

Sweet

49

خوشمزه

Yummy

50

کم پخته بودن

To be undercooked

51

 خیلی پخته شدن

To be overcooked

52

خام بودن

To be raw

53

آب دار بودن  - نیم پخته بودن

To be rare

54

خوب پخته شدن

To be well done

55

برش دادن، برش

Slice (-d, slicing)

56

بریدن

Cut

57

ریزریز کردن

Chop (chopped, chopping)

58

سرخ کردن در روغن داغ

Fry (fried, frying)

59

مخلوط کردن که همراه با پف باشد (زدن تخم مرغ)

Beat (beat, beaten)

60

جوشاندن

Boil

61

پختن در حرارت خشک (داخل فر یا تنور)

Bake (-d , baking)

62

در بخار پختن – دم کردن

Steam (-ed, ing)

63

به آرامی در مایع پختن یا به آرامی جوشاندن

Simmer (-ed, ing)

64

ریختن

Pour (-ed, ing)

65

ذوب کردن (مثل کره یا روغن جامد)

Melt (-ed, ing)

66

به هم زدن

Stir (stirred, stirring)

67

کباب کردن – پختن

Grill (-ed, ing)

68

به سیخ زدن – سیخ کباب

Skewer (-ed, ing)

69

مخلوط کردن

Mix (-ed, ing)

70

پوشاندن سطح غذا به روغن و پختن در فر

Roast (-ed, ing)

71

سرخ کردن در روغن زیاد

Deep fry

72

سائیدن

Rub (-bed, -bing)

73

رنده کردن

Grate (-d, grating)

74

قلقل کردن، حباب درآوردن

Bubble (-d, bubbling)

75

پاشیدن مایع روی چیزی

Sprinkle (-d, sprinkling)

76

او شکر را روی توت فرنگی ها پاشید

She sprinkled sugar over the strawberries.