در همایش آنلاین جمع بندی عربی چه خواهیم دید؟+ فایل جزوات همایش

همایش جمع بندی عربی کنکور در روز 20 خرداد برگزار می‌شود.در همایش آنلاین جمع بندی عربی چه خواهیم دید؟+ فایل جزوات همایش

در همایش آنلاین جمع بندی عربی چه خواهیم دید؟+ فایل جزوات همایش

در همایش آنلاین جمع بندی عربی چه خواهیم دید؟+ فایل جزوات همایش


فایل های ضمیمه
همایش جمع بندی فیزیک بخش پنجم (فیزیک اتمی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی