زرد عمومی، کتابی برای تمام فصل‌های آموزشی (4)

چرا این کتاب برای تمام فصل‌های آموزشی کاربرد دارد؟

زرد عمومی، کتابی برای تمام فصل‌های آموزشی (4)

چرا این کتاب برای تمام فصل‌های آموزشی کاربرد دارد؟

دانش‌آموزانی که خود را برای کنکور آماده می‌کنند معمولاً باید از دوران طلایی نوروز با استفاده از این کتاب تسلط خود را در درس‌های عمومی افزایش دهند؛ زیرا تجربه‌ی سال‌های پیش نشان می‌دهد کسانی که به درس‌های عمومی به اندازه‌ی لازم اهمیت داده‌اند به‌مراتب نتایج درخشان‌تری کسب کرده‌اند.

اما تابستان طلایی نه به خاطر گرمایش بلکه به مناسبت زمان آموزشی‌اش برای دانش‌آموزان سال سوم که در سال آینده باید در کنکور شرکت کنند، بهترین فرصت برای تثبیت داشته‌ها در درس‌های عمومی است و این مهم با استفاده از کتاب زرد دست‌یافتنی خواهد بود. از آن‌جا که آدرس مقطع هر سال روبه‌روی هر سؤال آمده است، این امکان را به دانش‌آموزان سال سوم می‌دهد تا به‌راحتی سؤال‌های مربوط به سال دوم و سوم را مطالعه کنند.