دیگر ویژگی‌های مهم کتاب زرد عمومی

 • ویرایش سؤال‌ها بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی

 • طرح سؤال‌های جایگزین مطابق با بودجه‌بندی و ترجیحاً از مطالب جدید

 • تشریح تمام گزینه‌ها

 • ترجمه‌ی کامل گزینه‌ها در درس عربی و زبان انگلیسی

 • بیان نقش تمام کلمات در تحلیل صرفی در درس عربی

 • ترجمه‌ی کامل درک مطلب عربی و زبان انگلیسی

 • مشخص کردن واژه یا جمله‌ی کلیدی در پاسخ تشریحی برای مرور سریع. به عنوان مثال:

گزینه‌ی 1 (دین و زندگی دوم، درس اول، صفحه‌ی 5)

ترجمه‌ی آیات 190 و 191 سوره‌ی آل عمران: «همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه‌هایی برای «اولی‌الالباب: خردمندان» وجود دارد و کسانی که یاد می‌کنند خدا را در حالت ایستاده و نشسته و در حالی که بر پهلو آرمیده‌اند و تفکّر می‌کنند در آفرینش آسمان‌ها و زمین پروردگارا این را بیهوده نیافریدی. تو پاک و منزه هستی. ما را از عذاب آتش دور نگه‌ دار.»

چند ویژگی منحصربه‌فرد:

 • ارائه‌ی بودجه‌بندی هر درس

 • ارائه‌ی تکنیک‌های مطالعه‌ی مباحث مرتبط با درس‌های عمومی مانند روش‌های مطالعه‌ی املا، تاریخ ادبیات، قرابت معنایی، درک مطلب و...

 • بیان ساده و روان تیپ‌بندی‌های سؤال‌های هر درس

 • ارائه‌ی ویرایش دوم پاسخ‌برگ مشاوره‌ای

 • ارائه‌ی اطلاعات چندتا از ده‌تا در رشته‌های متنوع