تأثیر کتاب‌خوانی والدین بر کودکان

کتاب‌های منزل تأثیر خارق‌العاده‌ای بر یادگیری کودکان دارند. کتاب‌هایی که الزاماً به سطح تحصیلات اولیا نیز وابسته نیستند.

بر اساس مطالعات تحقیقاتی 20 ساله‌ی پروفسور ماریا اوانس متخصص جامعه‌شناسی و منابع اقتصادی دانشگاه نوادا رابطه‌ای بین کتاب‌های داخل منزل و تأثیر آن‌ها بر یادگیری کودکان وجود دارد که این رابطه نه از شرایط شغلی والدین اثرپذیر است و نه از موقعیت مالی آن‌ها. والدینی که در منزل کتابخانه دارند بهتر از دیگر والدین سطح یادگیری فرزندانشان را بالا می‌برند.

برای یک دوره‌ی طولانی، این باور عمومی در میان مردم رایج بود که تحصیلات والدین مهم‌ترین نقش را در افزایش سطح یادگیری کودکان ایفا می‌کند، اما مطالعات گسترده‌ی اخیر با بررسی هفتاد هزار دانش‌آموز در 27 کشور جهان نشان می‌دهد که کتاب‌های منزل تأثیر خارق‌العاده‌ای بر یادگیری کودکان دارند. کتاب‌هایی که الزاماً به سطح تحصیلات اولیا نیز وابسته نیستند.

تأثیر کتابخانه‌ای با بیش از پانصد جلد کتاب برای فرزندان، حضور مستمر در فرایند‌های یادگیری، تمایل بیش‌تر به ادامه‌ی تحصیل و ترویج کتاب‌خوانی برای سایرین بود، در مقایسه با فرزندانِ والدینی که در منزل کتابخانه نداشته یا به کتاب‌خوانی تمایلی نشان نمی‌دهند.

هر چند تفاوت روشنی بین میزان تأثیرگذاری کتاب‌های منزل بر یادگیری دانش‌آموزان در کشور‌های مختلف دنیا وجود دارد، اما کتاب‌خوانی در منزل و «موقعیت فرهنگی» ایجادشده از این طریق در خانواده‌ها، یک واقعیت انکارناپذیر در بهبود موقعیت علمی کودکان در آینده‌ی تحصیلی‌شان است.


منبع :