همگام با کتاب‌های کمک‌آموزشی در مسیر پیشرفت

داستان اهمیت کتاب‌های درسی، دقیقاً از زمان روبه‌رو شدنِ ما با یادگیری و چالش‌های جذاب آن آغاز می‌شود.

همگام با کتاب‌های کمک‌آموزشی در مسیر پیشرفت

داستان اهمیت کتاب‌های درسی، دقیقاً از زمان روبه‌رو شدنِ ما با یادگیری و چالش‌های جذاب آن آغاز می‌شود. بهبود و تکمیل، واژه‌های مورد علاقه‌ی ما در مسیر پیشرفت هستند و این مهم‌ترین دستاوردی است که در کنار کتاب‌های کمک‌درسی خواهیم داشت.

کتاب‌های کمک‌درسی، یادگیری را جذاب‌تر می‌کنند. این یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش به سوی این کتاب‌هاست. یادگیریِ فعال‌تر، شیوه‌های متمرکز این کتاب‌ها برای تکیمل یادگیری و تمرین و تکرار، عواملی هستند که با اضافه شدن به یادگیری از کتاب اصلی درسی، تغییرات زیادی در ساختار آن به وجود می‌آورند و قطعاً نادیده گرفتن این تغییرات کمی دشوار است.

تسهیل یادگیری، عامل دیگری برای اهمیت این گروه از کتاب‌هاست. استراتژی‌های گوناگونی در هر کتاب کمک‌آموزشی در موازات کتاب درسی گنجانده می‌شود که شاید ساده‌ترین بیان آن، همان ساده‌سازی یادگیری است. یک کتاب کمک‌آموزشی که بر اساس نیازهای آموزشی شخصی تهیه شده باشد، درواقع یک ابزار مکمل و تسهیل‌کننده برای آموزش است. ساده‌سازی همیشه حرکتی ارزشمند در جهت بهبود آموزش است.

پیشرفت، کلیدواژه‌ی محبوب یادگیری است و کتاب‌های کمک‌آموزشی همواره حسی از پیشرفت را به دانش‌آموز القا می‌کنند. زمانی که از سطح تمرینی خاصی به سطح بالاتر می‌روید یا زمانی که در حال دیدن بهبود نمره‌های‌تان هستید، در تمام این لحظات این حس پیشرفت است که به وضوح لمس خواهد شد.

نقش کتاب‌های کمک‌آموزشی در افزایش اعتمادبه‌نفس نیز غیر قابل انکار است. تصور کنید در حال پشت سر گذاشتن امتحانی هستید که به‌خوبی توانسته‌اید شرایط آن را با تمرینات یک کتاب، شبیه‌سازی کنید یا شرایطی که می‌توانید اشکالات یادگیری را به کمک این کتاب‌ها شناسایی کرده و رفع کنید. اگر اعتمادبه‌نفس را یک ضرورت مهم در دست‌یابی به اهداف آموزشی بدانیم، نقش پررنگ کتاب‌های کمک‌آموزشی در افزایش اعتمادبه‌نفس آموزشی از همیشه واضح‌تر می‌شود.

تمام این تأثیرات مثبت، نتیجه‌ی قرارگیری در جریانِ یک یادگیری فعال است که از حضور در کلاس و مطالعه‌ی کتاب درسی آغاز می‌شود و با استمرار در استفاده‌ی درست از کتاب‌های کمک‌آموزشی مناسب ادامه می‌یابد.


منبع :