تصمیم و تدبیر در لحظات حساس (6)

من معمولاً در آزمون‌های کانون، اقتصاد را 100 درصد می‌زدم اما سؤالات کنکور خیلی سخت بود و نسبت به سؤالات گذشته متفاوت بود.

تصمیم و تدبیر در لحظات حساس (6)

در تجربیات ما، گاهی رازی نهفته است که باید آن را درون خود جست‌وجو کنیم، آن را روی کاغذ بیاوریم، به آن فکر کنیم و از آن یاد بگیریم. آزمون، یک تجربه است؛ تجربه‌ی یاد گرفتن؛ البته نه‌فقط درس ریاضی، فیزیک، ادبیات، اقتصاد، شیمی و... . آزمون‌ها به چگونگی فکر کردن، روش تصمیم‌گیری و پرورش مهارت‌ها و هیجانات ما کمک شایان و مؤثر می‌کند.


صدف وفا، رتبه‌ی 8 انسانی کشور

از یک تجربه‌ی به‌یادماندنی بگو!

من معمولاً در آزمون‌های کانون، اقتصاد را 100 درصد می‌زدم اما سؤالات کنکور خیلی سخت بود و نسبت به سؤالات گذشته متفاوت بود. در کتاب‌های شبیه‌ساز کانون بعضی سؤالات اقتصاد خیلی جدید بود اما اشتباه من این بود که برایش وقت نگذاشتم و اتفاقاً همان سؤالات در کنکور آمده بود. بررسی کردم که اگر سه سؤالی را که شک دارم جواب ندهم درصدم 80 می‌شود؛ بنابراین آن سه سؤال را جواب ندادم.

این یک مهارت است که وقتی فهمیدی درصد 80 می‌گیری برای سه سؤال دیگر وسوسه نشدی. مهارت «نه» گفتن را چگونه یاد گرفتی؟

می‌دانستم اگر به سؤال شک‌دار جواب بدهم احتمال غلط زدن وجود دارد و درصدم پایین‌تر می‌آید. من این ویژگی را نداشتم و در آزمون‌های اولیه‌ی کانون به همه‌ی سؤالات جواب می‌دادم اما به‌تدریج به من ثابت شد که اگر غلط نداشته باشم ترازم خیلی بهتر می‌شود. از آزمون‌های عید تصمیم گرفتم شک‌دارها را جواب ندهم.