در کنکور استراتژی من مهم است

چند سال مطالعه و پیگیری و چند ماه سخت‌کوشی مداوم برای یک روز سرنوشت‌ساز. حالا نوبت به استراتژی و روش من برای پاسخ‌گویی در جلسه‌ی آزمون است و باید تشخیص دهم که بهترین شیوه و استراتژی برای من چیست.

در کنکور استراتژی من مهم است

چند سال مطالعه و پیگیری و چند ماه سخت‌کوشی مداوم برای یک روز سرنوشت‌ساز. حالا نوبت به استراتژی و روش من برای پاسخ‌گویی در جلسه‌ی آزمون است و باید تشخیص دهم که بهترین شیوه و استراتژی برای من چیست: آیا نباید ترتیب دفترچه را به هم بریزم؟ کدام تیپ سؤال‌ها را در اولویت قرار دهم؟ از کدام شیوه‌ی حل تست استفاده کنم؟ زمان را چه‌طور مدیریت کنم؟ و چندین و چند روش و راه دیگر.

از این‌ها مهم‌تر استراتژی بازگشت من است. زمانی را که اکثر رقبا بر اثر ناآگاهی هدر می‌دهند من باید به بهترین نحو استفاده کنم. با رعایت تکنیک‌های ضربدر و منها و زمان‌های نقصانیِ تست‌های نشان‌دارشده، موفق به ذخیره‌ی زمان شده‌ام و باید از این زمان استفاده‌ی بهینه کنم. در استراتژی بازگشت آن‌چه مهم است این است که بدانم چه‌کار می‌خواهم بکنم و کدام دسته تست‌ها را در این بازه‌ی زمانی جواب بدهم.

در این مرحله، استراتژی من مهم‌ترین بخش کار است: تشخیص اولویت‌ها برای پاسخ‌گویی.

استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در پیش گرفت: از تست‌های درس نقطه‌ی قوت شروع کنم یا درس‌های با ضریب بالاتر؟ به دنبال سؤالات ساده‌تر باشم یا سؤالات کوتاه‌تر؟ وقت را فقط برای یک درس بگذارم یا همه‌ی درس‌ها؟ به دنبال تعادل در درصدها هستم؟ یا چندین روش دیگر که می‌تواند خاص خود من باشد. تفاوت نوابغ در تشخیص درست اولویت‌هاست.