نوروز 96

جمع‌بندی کجایی؟

سردرگمی روزهای پایانی از چگونه جم‌و‌جور کردن مباحث خوانده‌شده یا خوانده‌نشده را می‌توان از سؤالات متداول دانش‌آموزان متوجه شد. اما کار درستی که باید انجام دهیم چیست و در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟گام پیش رو: جمع‌بندی = مستلزم برنامه‌ریزی و رسیدن به آرامش

سردرگمی روزهای پایانی از چگونه جم‌و‌جور کردن مباحث خوانده‌شده یا خوانده‌نشده را می‌توان از سؤالات متداول دانش‌آموزان متوجه شد. اما کار درستی که باید انجام دهیم چیست و در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

دوران جمع‌بندی به عنوان مهم‌ترین دوران منتهی به کنکور و جابه‌جایی‌های چشمگیر رتبه‌ها در این زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. حال آن‌که می‌توان با روش سه روز یک‌بار و بازیابی آموخته‌ها به جای بازخوانی به طبقه‌بندی مجدد مباحث و راندمان یادگیری کمک کرد.

باید به دوران انتقالی به عنوان یک مرحله‌ی میانی بین امتحانات (مطالعه‌ی مبحثی و حجمی) و دوران جمع‌بندی (مطالعه‌ی یک‌جا و کامل) که 3 تا 10 روز می‌تواند باشد توجه ویژه داشت.

استفاده از کتاب زرد اختصاصی به عنوان اصلی‌ترین منبع برای کنکور شامل سؤالات سال‌های اخیر و حضور در سه آزمون‌ جامع کانون قطعاً راهی دقیق برای شبیه‌سازی کنکور 95 است.

گام آخر: کنکور = نتیجه و موفقیت

حضور آگاهانه از وضعیت درسی خود در جلسه‌ی کنکور منجر به آرامش روانی می‌شود و درنهایت عملکردی متناسب با تلاش و زحمت دانش‌آموز به همراه خواهد داشت.

در روزهای پایانی به نقاط قوت خود و آن‌چه هستید بیش از پیش توجه کنید.

دما و گرما از فیزیک ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : افشین مینو