جمع‌بندی کجایی؟

سردرگمی روزهای پایانی از چگونه جم‌و‌جور کردن مباحث خوانده‌شده یا خوانده‌نشده را می‌توان از سؤالات متداول دانش‌آموزان متوجه شد. اما کار درستی که باید انجام دهیم چیست و در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

جمع‌بندی کجایی؟

گام پیش رو: جمع‌بندی = مستلزم برنامه‌ریزی و رسیدن به آرامش

سردرگمی روزهای پایانی از چگونه جم‌و‌جور کردن مباحث خوانده‌شده یا خوانده‌نشده را می‌توان از سؤالات متداول دانش‌آموزان متوجه شد. اما کار درستی که باید انجام دهیم چیست و در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

دوران جمع‌بندی به عنوان مهم‌ترین دوران منتهی به کنکور و جابه‌جایی‌های چشمگیر رتبه‌ها در این زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. حال آن‌که می‌توان با روش سه روز یک‌بار و بازیابی آموخته‌ها به جای بازخوانی به طبقه‌بندی مجدد مباحث و راندمان یادگیری کمک کرد.

باید به دوران انتقالی به عنوان یک مرحله‌ی میانی بین امتحانات (مطالعه‌ی مبحثی و حجمی) و دوران جمع‌بندی (مطالعه‌ی یک‌جا و کامل) که 3 تا 10 روز می‌تواند باشد توجه ویژه داشت.

استفاده از کتاب زرد اختصاصی به عنوان اصلی‌ترین منبع برای کنکور شامل سؤالات سال‌های اخیر و حضور در سه آزمون‌ جامع کانون قطعاً راهی دقیق برای شبیه‌سازی کنکور 95 است.

گام آخر: کنکور = نتیجه و موفقیت

حضور آگاهانه از وضعیت درسی خود در جلسه‌ی کنکور منجر به آرامش روانی می‌شود و درنهایت عملکردی متناسب با تلاش و زحمت دانش‌آموز به همراه خواهد داشت.

در روزهای پایانی به نقاط قوت خود و آن‌چه هستید بیش از پیش توجه کنید.