کیفیت برتر مطالعاتی در ماه مبارک رمضان (1)

کنکور امسال یک مهمان ویژه‌ی آسمانی دارد. به روزهای زیبای ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شویم.

کیفیت برتر مطالعاتی در ماه مبارک رمضان (1)

کنکور امسال یک مهمان ویژه‌ی آسمانی دارد. به روزهای زیبای ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شویم. روزه‌داری در این ماه باید در کنار انجام فعالیت‌های درسی با بیش‌ترین کیفیت ممکن دنبال شود و این به معنی تلاش برای رسیدن به نوعی تعادل جدید در برنامه‌ی کاری است. تعادل‌های مطالعاتی هم‌چنان کلیدواژه‌ی پیشرفت و موفقیت هستند.

اگر از آن دسته دانش‌آموزان هستید که بخش اصلی حجم مطالعاتی آن‌ها در ساعات عصر و شب اتفاق می‌افتد، نیاز کم‌تری به ایجاد تغییر در برنامه‌ی مطالعاتی خواهید داشت؛ اما برای گروه‌های دیگر که این بخش حداکثری را درساعت صبح و عصر تجربه می‌کنند اوضاع کمی متفاوت است. برای موفقیت در یک ماهِ پیش رو نیاز به ایجاد تغییر در برخی از شرایط مطالعاتی دارید.

انرژی شما در تمام بازه‌های زمانی روزانه در این ماه یکسان نیست. ساده‌ترین و کاربردی‌ترین راهکار در این شرایط تغییر دادن نوع تعادل مطالعاتی در بازه‌های زمانی روزانه است. باید ضمن شناسایی دلیل این یکسان نبودن سطح انرژی مطالعاتی، بهترین راهکار را برای حفظ کیفیت مطالعه در کنار بهره‌گیری از برکات معنوی این ماه بررسی کنیم. با دست‌یابی به تعادل مطالعاتی جدید هم‌چنان در مسیر پیشرفت گام خواهیم برداشت.