مزایای مطالعه‌ی مفید در تابستان

درواقع در تابستان می‌توانیم علاوه بر مرور درس‌های گذشته نگاهی به درس‌های آینده داشته باشیم. نگاه اجمالی به درس‌های آینده پیش‌مطالعه‌ی خوبی برای فصل جدید درسی خواهد بود.

تعدادی از دانش‌آموزان دوران تابستان را دوران استراحت می‌دانند و به تفریح مشغول می‌شوند ولی برخی از دانش‌آموزان درس‌خوان و آینده‌نگر، مطالعه در تابستان را غنیمت می‌شمارند و در کنار استراحت به مرور درس‌های گذشته می‌پردازند یا درس‌هایی از سال بعد را پیش‌خوانی می‌کنند.

درواقع در تابستان می‌توانیم علاوه بر مرور درس‌های گذشته نگاهی به درس‌های آینده داشته باشیم. نگاه اجمالی به درس‌های آینده پیش‌مطالعه‌ی خوبی برای فصل جدید درسی خواهد بود.

کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی