گفت‌وگو با مصطفی گلشن گلباغی، رتبه‌ی 5 تأسیسات از تهران

معدلم بالای 19 شد. من به رشته‌ی تأسیسات علاقه داشتم و البته می‌توانستم از طریق رشته‌ی ریاضی آن را ادامه دهم اما ترجیح دادم به هنرستان بروم.

در چند آزمون شرکت کردی؟

من در 27 آزمون شرکت کردم و غیبت نداشتم. البته من از دوم راهنمایی تا اول دبیرستان عضو کانون بودم. سال دوم هنرستان دوباره عضو کانون شدم. آزمون‌های کانون چون بودجه‌بندی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده‌ای داشت اگر غیبت می‌کردم عقب می‌ماندم. دلیل دیگر شباهت زیاد سؤالات آزمون‌های کانون با کنکور بود.

معدلت در اول دبیرستان چند شد؟ چه شد که هنرستان را انتخاب کردی؟

معدلم بالای 19 شد. من به رشته‌ی تأسیسات علاقه داشتم و البته می‌توانستم از طریق رشته‌ی ریاضی آن را ادامه دهم اما ترجیح دادم به هنرستان بروم.

از چه کتاب‌های کانون استفاده کردی؟

من از 14 جلد کتاب کانون از جمله کتاب‌های قهوه‌ای و زرد عمومی و اختصاصی و... استفاده کردم.

آیا برنامه‌ی راهبردی به عنوان اولویت برنامه‌ات بود یا برنامه‌ی دیگری داشتی؟

تا جایی که می‌توانستم پیوستگی خود را با برنامه‌ی راهبردی حفظ می‌کردم.