گفت‌وگو با میثم حیدری، رتبه‌ی 10 مکانیک خودرو از قائمیه فارس

پدرم تأکید زیادی داشت که حتماً در آزمون‌های شرکت کنم. حتی اگر در مسافرت بودیم و مباحث آزمون را نخوانده بودم تأکید داشت که شرکت کنم.

گفت‌وگو با میثم حیدری، رتبه‌ی 10 مکانیک خودرو از قائمیه فارس

از چه زمانی عضو کانون شدی؟

من از دوم هنرستان عضو کانون شدم. یکی از دوستانم که خودش هم عضو کانون بود به من توصیه کرد که اگر می‌خواهم موفق شوم در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کنم. من در سال سوم هنرستان در 27 آزمون شرکت کردم و غیبت نداشتم.

دلیل این‌که غیبت نمی‌کردی چه بود؟

پدرم تأکید زیادی داشت که حتماً در آزمون‌های شرکت کنم. حتی اگر در مسافرت بودیم و مباحث آزمون را نخوانده بودم تأکید داشت که شرکت کنم.

از کتاب‌های کانون هم استفاده می‌کردی؟

بله؛ بهترین کتاب‌هایی که از آن‌ها استفاده کردم کتاب شیمی قهوه‌ای، کتاب آبی دین و زندگی، کتاب زبان و کتاب محاسبات بود.

نظرت در مورد برنامه‌ی راهبردی چیست؟

به نظرم عالی است. من اگر می‌خواستم با برنامه‌ی خودم بخوانم نمی‌دانستم از چه مبحثی شروع کنم و چه روندی را در پیش بگیرم. برنامه‌ی راهبردی طوری تنظیم شده بود که مطمئن می‌شدم همه‌ی کتاب‌ها خوانده می‌شوند.

معدلت در سال اول دبیرستان چند شد؟

سال اول افت داشتم و معدلم 16:50 شد اما به هنرستان که رفتم معدلم بالای 19 شد.

چه شد که رشته‌ی مکانیک خودرو را انتخاب کردی؟

من به این رشته علاقه داشتم. در رشته‌های نظری مباحث درسی شامل درس‌های مختلف است و ممکن است دانش‌آموز علاقه‌ای به آن‌ها نداشته باشد اما در هنرستان از همان اول علاقه‌ی خود را دنبال می‌کنیم.

هم‌کلاسی‌هایت چه عکس‌العملی داشتند؟

هر کس متوجه رتبه‌ام می‌شد تعجب می‌کرد.