گفت‌وگو با محمد فاضی خلیلی، رتبه‌ی 1 تأسیسات از بهشهر

تمام کتاب‌های عمومی را تهیه کرده بودم. از کتاب‌های اختصاصی هم کتاب جامع تأسیسات را داشتم. حدود 18 کتاب را تهیه کرده بودم.

گفت‌وگو با محمد فاضی خلیلی، رتبه‌ی 1 تأسیسات از بهشهر

از چه زمانی عضو کانون شدی؟

من از اول مهر 93 در کانون ثبت نام کردم و در 22 آزمون بدون غیبت شرکت کردم.

چرا غیبت نداشتی؟

من بعد از هر آزمون انتظار آزمون بعدی را می‌کشیدم و علاقه‌ی زیادی به آزمون‌ها داشتم.

نظرت در مورد برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها چه بود؟

برنامه‌ی راهبردی عالی بود و از آن‌جا که از برنامه‌ی مدرسه جلوتر بود باعث می‌شد کتاب‌ها را پیش‌خوانی کنم و سر کلاس زودتر یاد بگیرم.

چه شد که رشته‌ی تأسیسات را انتخاب کردی؟

پدرم در این زمینه کار می‌کند. من هم نزد او کار می‌کردم و با این رشته آشنا شدم. آشنایی همراه با علاقه باعث شد این رشته را انتخاب کنم.

از کی  پیش پدر کار می‌کردی؟

من از پنجم دبستان کار می‌کردم.

معدلت در سال اول دبیرستان چند شد؟

معدلم 19:30 شد و به من گفتند که رشته‌ی ریاضی را انتخاب کنم اما من علاقه‌ی زیادی به تأسیسات داشتم.

از کتاب‌های کانون هم استفاده کردی؟

تمام کتاب‌های عمومی را تهیه کرده بودم. از کتاب‌های اختصاصی هم کتاب جامع تأسیسات را داشتم. حدود 18 کتاب را تهیه کرده بودم.

کدام کتاب‌ها برایت مفیدتر بود؟

کتاب دین و زندگی 1، 2 و 3 خیلی خوب بود و باعث شد آن را در کنکور 70 درصد بزنم. ادبیات و زبان فارسی، شیمی و دفتر برنامه‌ریزی هم خیلی خوب بودند. عاملی که باعث شد هر هفته مباحث درسی را به طور منظم بخوانم دفتر برنامه‌ریزی بود.