رونی برای انگلیس تمام نشدنی است

فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید کیفیت بازی رونی در تیم ملی انگلیس ستود.رونالدو در خصوص تیم انگلیس گفت:بازی کردن مقابل انگلیس برای من خیلی احساسی خواهد بود، به خاطر وین رونی و به خاطر خیلی چیزهای دیگر. رونی حالا کاپیتان آن تیم است و این عجیب نیست. همیشه مطمئن بودم او ستاره انگلیس خواهد شد و روزی بازوبند را به دست خواهد کرد. این وظیفه پس از دوره دیوید بکهام و جان تری برای رونی فوق‌العاده است. برای من رونی بازیکن خاصی است و شخصین ویژه ای دارد. او هنوز بازیکن خیلی مهمی برای انگلیس است.

منبع :