مهدی جاوید قرمزپوش باقی ماند

مهدی جاوید ملی پوش تیم فوتسال گیتی پسند با مسئولان باشگاه به توافق رسید.مهدی جاوید ملی پوش تیم گیتی پسند پس از مذاکره با علیرضا جنتی مدیرعامل باشگاه برای عقد قرارداد به توافق رسید و فصل 95_96 گیتی پسند را همراهی خواهد کرد.

جاوید در تعطیلی مسابقات در لیگ لبنان با تیم بانک بیروت به مقام نایب قهرمانی رسیده بود.

منبع :