مقصد طارمی کجاست؟

حضور طارمی در تیم اسپانیایی به علت اختلاف بر سر مدت قرارداد منتفی شد.

آقای گل لیگ برتر فوتبال قصد دارد در اروپا بازی کند و پیشنهادهایی هم دریافت کرده است اما حضورش در تیم اسپانیایی منتفی شد.

مسئولان تیم اسپانیایی خواهان عقد قرارداد 4 ساله با طارمی بودند اما طارمی و مدیر برنامه وی با این موضوع مخالفت کردند.

مدیر برنامه طارمی بیان کرد که در صورت عقد قرارداد دو ساله، طارمی به تیم اسپانیایی می‌پیوندد.

در حال حاضر طارمی پیشنهادهایی از ایتالیا، انگلیس، ترکیه و روسیه دارد که این پیشنهادها در دست بررسی است و این احتمال وجود دارد که طارمی در یکی از این کشورها به فوتبالش ادامه بدهد.

منبع :