آزمون جامع فیزیک - شماره1

کنکوری‌های هر دو رشته ریاضی و تجربی می‌توانند از این آزمون‌ها استفاده کنند.آزمون را در زمان مصوب کنکور کار کنید.

کنکوری‌های هر دو رشته ریاضی و تجربی می‌توانند از این آزمون‌ها استفاده کنند.

تهیه و تنظیم : خسرو ارغوانی‌فرد

فایل های ضمیمه