گیاهان ذکر شده در کتاب‌های درسی زیست‌

در فایل پیوست نام و مشخصاتکلیه گیاهان ذکر شده در کتاب‌های درسی آمده است.در فایل پیوست نام و مشخصاتکلیه گیاهان ذکر شده در کتاب‌های درسی آمده است.

تهیه و تنظیم : احسانه غلامی

فایل های ضمیمه
دایره از هندسه 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : حامد آصفی