آزمونی مختص شکل‌های زیست‌شناسی

تعداد سؤال‌هایی که مستقیماً از شکل‌های کتاب‌های درسی در کنکورهای 89 تا 94 مطرح شده، بدین شرح است:
تعداد سؤال‌هایی که مستقیماً  از شکل‌های کتاب‌های درسی در کنکورهای 89 تا 94 مطرح شده، بدین شرح است:

آزمونی مختص شکل‌های زیست‌شناسی


در فایل پیوست 50 سؤال به همراه پاسخ تشریحی ضمیمه شده است که فقط نکته‌های شکل‌های کتاب‌های درسی را مطرح کرده است.

فایل های ضمیمه
همایش جمع بندی دین و زندگی بخش سوم( تست کنکور خارج از کشور 94و95)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : امین اسدیان پور