دانلود پاسخ برگ مشاوره ای کنکور 95 ویژه دوران جمع‌بندی

پاسخ برگ مشاوره ای کنکور 95 ویژه دوران جمع‌بندی را اینجا دانلود کنید..با بررسی آزمون‌ سراسری سال های گذشته‌ ، به این نتیجه رسیدیم که دروس به لحاظ چیدمان سؤال‌ها از یک منطق تقریبا ثابت پیروی می‌کنند.

آن‌گاه بر آن شدیم تا چیدمان مباحث مختلفی را که در کنکور از آن سؤال مطرح می‌شود شناسایی کرده و در قالب یک پاسخ‌برگ مشاوره‌ای ارائه کنیم تا شما بتوانید با تمرین 3روز یک‌بار به کمک این پاسخ‌برگ مشاوره‌ای، مسیر خود را با آرامش طی کنید.

این پاسخ‌برگ به شما این امکان را می‌دهد تا با بودجه‌بندی دقیق مباحث، آشنا شوید و جایگاه مباحثی را که کنار گذاشته‌اید از قبل شناسایی کنید.

در آن دسته از درس‌هایی که پراکندگی مباحث به گونه‌ای بوده است که ارائه‌ی چیدمان ممکن نبوده، سعی شده است تا حد امکان مباحث مهم آشکار شود.


برای دانلود پاسخ برگ های مشاوره ای برروی آن کلیک کنید.


دانلود پاسخ برگ مشاوره ای کنکور 95 ویژه دوران جمع‌بندیدانلود پاسخ برگ مشاوره ای کنکور 95 ویژه دوران جمع‌بندی


دانلود پاسخ برگ مشاوره ای کنکور 95 ویژه دوران جمع‌بندی
دانلود پاسخ برگ مشاوره ای کنکور 95 ویژه دوران جمع‌بندیدانلود پاسخ برگ مشاوره ای کنکور 95 ویژه دوران جمع‌بندی


برای دانلود پاسخ برگ های مشاوره ای برروی آن کلیک کنید.