55 بیت قرابت معنایی - ادبیات پیش‌دانشگاهی(نیم‌سال اول)

در مجموعه سؤالات کنکور سراسری، 9 سؤال به مبحث مفهوم اختصاص دارد.

55 بیت قرابت معنایی - ادبیات پیش‌دانشگاهی(نیم‌سال اول)


در مجموعه سؤالات کنکور سراسری، 9 سؤال به مبحث مفهوم اختصاص دارد.

معمولاً 3 سؤال از کتاب زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی، 3 سؤال از کتاب ادبیات فارسی 3 و 3 سؤال از کتاب ادبیات فارسی 2 مطرح می‌شود.

در این نامه‌ی آموزشی، ابیات و جملات کتاب ادبیات پیش دانشگاهی (نیم‌سال اول) به همراه ابیاتی که در کنکور سراسری چند سال اخیر به کار 

رفته‌اند، آمده است.

مرور این ابیات می‌تواند در تشخیص مفاهیم  متون کتاب درسی مؤثر باشد.

55 بیت قرابت معنایی - ادبیات پیش‌دانشگاهی(نیم‌سال اول)


55 بیت قرابت معنایی - ادبیات پیش‌دانشگاهی(نیم‌سال اول)


فایل ضمیمه را دانلود کنید

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب