نوروز 96

غلامرضا محبی:آزمونک فیزیک از مبحث بازتاب و شکست نور

آزمونک فیزیک از مبحث بازتاب و شکست نور به همراه پاسخکنکوری های عزیز ریاضی و تجربی؛


در اینجا آزمونک فیزیک از مبحث بازتاب و شکست نور به همراه پاسخ تشریحی برای شما درنظر گرفته شده است که توصیه می شود سوالات آن را حتما حل کنید.


فایل را از ذیل دانلود نمایید.


فایل های ضمیمه
ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی