ام این چتر TARAbrella است و با داشتن یک نم‌سنج و فشارسنج جوی، هر ۳۵ ثانیه یک‌بار به بررسی وضعیت اقلیمی منطقه می‌پردازد.

 

پردازش اطلاعات توسط این دو میکرو حسگر که بر روی چتر هوشمند قرار دارد، انجام می‌گیرد و برای تحلیل داده‌ها به گوشی هوشمند ارسال می‌شود.

 

درصورتی‌که احتمال وقوع بارندگی وجود داشته باشد، چراغی که بر روی TARAbrella قرار دارد به رنگ آبی تغییر پیداکرده و شروع به دادن پیام هشدار به کاربر می‌کند.

 

با شفاف شدن چراغ، کاربر متوجه می‌شود که آسمان تا ۶ ساعت آینده صاف خواهد بود و احتمال بارندگی وجود ندارد.

 

همچنین زمانی که کاربر ۹ متر با این چتر فاصله می‌گیرد، چتر شروع به آژیر کشیدن می‌کند تا از جا گذاشتن چتر در محل توسط کاربر جلوگیری شود.

منبع :