10 سؤال منتخب ریاضی انسانی

10 سؤال منتخب ریاضی انسانی (کنکورهای سال‌های گذشته)

10 سؤال منتخب ریاضی انسانی

سلام به همه‌ی دانش‌آموزان سال چهارم انسانی

دانش‌آموزان عزیز سؤالاتی که در فایل ضمیمه برای شما انتخاب شده‌اند، سؤالاتی هستند که در سه سال اخیر طراحان کنکور به این مباحث و تیپ سؤالات توجه ویژه‌ای داشته‌اند و احتمال می‌رود که امسال هم مشابه‌ی آن‌ها در کنکور تکرار شود.