آمار خوب ایران در دفاع و سرویس برابر لهستان

تیم ملی والیبال ایران در بازی با لهستان عملکرد خوبی را در خط دفاع و خط سرویس داشت.

آمار خوب ایران در دفاع و سرویس برابر لهستان

تیم ‌ملی والیبال ایران در یک بازی برتر نسبت به لهستان موفق شد جواز حضور در المپیک 2016 ریو را کسب کند.

آمارهای این بازی نشان می‌دهد که تیم ‌ملی والیبال ایران عملکرد خوبی داشته است و به جز تعداد اسپک‌ها در تمام خطاها نسبت به لهستان برتر بوده است.

لهستانی‌ها در این دیدار 65 اسپک را زدند که این آمار برای ایران 54 بود.

دفاع ایران در این بازی عملکرد بهتری نسبت به لهستان داشت و 9 امتیاز را با دفاع خود از این تیم گرفت. این در حالی است که لهستانی‌ها هفت امتیاز را از دفاع روی تور از ایران به دست آوردند.

تیم ‌ملی والیبال ایران در خط سرویس عملکرد مناسبی داشت و موفق شد 10 امتیاز را از این سرویس ها به دست بیاورد. لهستان پنج امتیاز را از خط سرویس به دست آورد.

در خطاها نیز این ایران بود که نسبت به لهستان برتری داشت. آمار خطاهای این بازی 31 – 16 برای ایران بود. در دریافت‌ها و توپ گیری لهستانی‌ها آمار بهتر نسبت به ایران داشتند. در دریافت لهستان 51 – 40 و در توپ گیری 36 – 29 نسبت به ایران برتری داشتند.

منبع :