تقسیم کسر بر عدد صحیح

برای درک بهتر این مبحث ریاضیات به مثال زیر توجه کنید.برای درک بهتر این مبحث ریاضیات به مثال زیر توجه کنید:

تقسیم کسر بر عدد صحیح


فایل های ضمیمه
موج صوتی از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی