نوروز 96

تقسیم کسر بر عدد صحیح

برای درک بهتر این مبحث ریاضیات به مثال زیر توجه کنید.برای درک بهتر این مبحث ریاضیات به مثال زیر توجه کنید:

تقسیم کسر بر عدد صحیح


فایل های ضمیمه
جریان و مدارهای الکتریکی از فیزیک سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : افشین مینو