مدیریت خود در آزمون

مطمئناً داشتن یک برنامه‌ریزی حساب‌شده که منجر به مطالعه‌ی تمام مباحث آزمون شود در نتیجه‌ی نهایی تأثیر مثبت خواهد داشت.

مدیریت خود در آزمون

نگرانی در دانش‌آموزان دلایل فراوانی دارد اما یکی از مهم‌ترین این عوامل، عدم درس خواندن دانش‌آموزان در طول هفته و انباشته شدن درس‌ها و نگه داشتن مطالعه‌ی آن‌ها در روز آخر است. این کار، دانش‌آموز را دچار چالشی جدی کرده و باعث عدم تثبیت مطالب در ذهن خواهد شد.

برای مدیریت این مسئله به برنامه‌ریزی نیازمندیم. نکته‌ی کلیدی این است که هر دانش‌آموز برای موفقیت در آزمون‌ها باید از اول هفته برای خود هدف‌گذاری کرده و مطالعه را شروع کند. به طور مثال اگر قرار است دانش‌آموز هشت کتاب درسی را برای روز آزمون مطالعه کند و برنامه‌ی او مطالعه‌ی روزانه‌ی یک درس برای آزمون در کنار درس‌های مدرسه باشد، این دانش‌آموز در اوایل هفته‌ی دوم درس‌های آزمون را تمام خواهد کرد و لازم است روزهای باقی‌مانده را به مرور اختصاص دهد که این باعث آرامش او و تثبیت مطالب در ذهن می‌شود.

مطمئناً داشتن یک برنامه‌ریزی حساب‌شده که منجر به مطالعه‌ی تمام مباحث آزمون شود در نتیجه‌ی نهایی تأثیر مثبت خواهد داشت.