مهم‌ترین درس عربی کدام است؟

شاید شما هم مثل اکثر دانش‌آموزان، سخت‌ترین درس را مهم‌ترین درس عربی می‌دانید؛ اما اگر درس اول را خوب بخوانید راه یادگیری برای درس‌های بعدی نیز هموارتر می‌شود.شاید شما هم مثل اکثر دانش‌آموزان، سخت‌ترین درس را مهم‌ترین درس عربی می‌دانید؛ اما اگر درس اول را خوب بخوانید راه یادگیری برای درس‌های بعدی نیز هموارتر می‌شود.

مثلاً در درس عربی سال سوم دبیرستان، دانستن فعل ماضی و مضارع در ترجمه‌ی متون کمک زیادی می‌کند؛ همین طور در درس‌‌های بعدی برای ساختن فعل امر و نهی مضارع منفی، به دانستن این قواعد نیازمندید. دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی که درس عربی را ندارند، با افتادن در تب و تاب کنکور، این کتاب را کنار می‌گذارند و به خواندن یک کتاب کمک‌درسی و جزوه‌ی معلم اکتفا می‌کنند. در صورتی که در سال‌های اخیر سؤالات ترجمه و درک مطلب، در سؤالات کنکور جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند و پاسخ صحیح دادن به بعضی از سؤالات قواعد نیز در صورتی میسر می‌شود که بتوانید ترجمه‌ی صحیحی از متون داشته باشید. پس اشراف داشتن به مطالب و متون کتاب درسی را دست کم نگیرید. مهم‌ترین منبع برای مطالعه‌ی این مطالب، کتاب درسی است.