علی صاحبی و آزمونی که غیبت نکرد

علی 7 سال عضو کانون است. امسال سال دوم دبیرستان است و سه سال است که پشتیبان او هستم.

علی صاحبی و آزمونی که غیبت نکرد

علی 7 سال عضو کانون است. امسال سال دوم دبیرستان است و سه سال است که پشتیبان او هستم. امسال علی تصمیم داشت در آزمون‌های مهر شرکت کند. متأسفانه در اواخر مردادماه برایش سانحه‌ای رخ داد که منجر به شکستگی پای راست او شد و پس از عمل، پزشک معالجش، برایش به مدت سه ماه استراحت مطلق تجویز کرد و حتی علی نباید پایش را بر زمین می‌گذاشت.

آزمون 24 مهر نزدیک بود. وقتی با علی تماس گرفتم و پرسیدم که آیا می‌تواند در آزمون شرکت کند، گفت اگر بتواند و اولیایش باشند تا کمکش کنند، سعی می‌کند که برای آزمون حاضر شود؛ اما مادر دلسوز او مخالف حضور او بود؛ زیرا تقریباً یک ماه از استراحت مطلق او باقی مانده بود.

صبح آزمون علی با پدرش در حوزه‌ی آزمون حضور پیدا کرد و با وجود سختی، در آزمون شرکت کرد. وقتی از او پرسیدم که چه عواملی موجب شد تا در آزمون حاضر شود، گفت: «آزمون‌ها تأثیر زیادی در پیشرفت درسی مدرسه دارد و باعث تثبیت مطالب می‌شود. تأکید شما به عنوان پشتیبان بر عدم غیبت در آزمون‌ها دلیل دیگر آن است. با این کار از دوستانم عقب نمی‌افتم. آزمون‌ها اهمیت زیادی دارند و...»

من به داشتن چنین دانش‌آموزانی افتخار می‌کنم و امیدوارم که تمام شما بتوانید روزی پیشرفت کنید و در مراحل زندگی استوار و پرتلاش و سخت‌کوش باشید.

علی صاحبی و آزمونی که غیبت نکرد