داستان دوستان موفق هنرستانی

حسن رستمی، علیرضا گل‌محمد، پدرام زندیانی و مهدی فتوحی دوستان کانونی در رشته‌ی کامپیوتر نمایندگی اسلامشهر در سال تحصیلی 93-94 بودند که با یکدیگر مسیر موفقیت را در کانون طی کردند.

داستان دوستان موفق هنرستانی

در کانون یاد گرفتیم که چگونه یاد بگیریم

حسن رستمی، علیرضا گل‌محمد، پدرام زندیانی و مهدی فتوحی دوستان کانونی در رشته‌ی کامپیوتر نمایندگی اسلامشهر در سال تحصیلی 93-94 بودند که با یکدیگر مسیر موفقیت را در کانون طی کردند و هم‌اکنون حسن و پدارم در دانشگاه شمسی‌پور و علیرضا و مهدی در دانشگاه انقلاب مشغول به تحصیل هستند. آن‌ها در مورد مهم‌ترین آموزه‌هایی که در کانون به آن دست یافتند، به موارد زیر اشاره می‌کنند:

1- یادگیری از همتایان: ما در مورد روش‌های مطالعه‌ی خود با هم گفت‌وگو می‌کردیم و این سبب می‌شد به کلکسیونی از روش‌های مطالعه برسیم و بتوانیم در مورد استفاده از آن روش‌ها فکر کنیم و درواقع یاد بگیریم چگونه می‌توانیم یاد بگیریم.

2- انتخاب منابع مطالعاتی صحیح: انتخاب منابعی خوب و صحیح در موفقیتمان تأثیر زیادی داشت. ما از کتاب‌های قهوه‌ای و کتاب جامع تخصصی کامپیوتر استفاده می‌کردیم. در دوران جمع‌بندی نیز کتاب‌های زرد منبع اصلی ما بود که به صورت سه روز یک‌بار در کانون از آن آزمون می‌دادیم.

داستان دوستان موفق هنرستانی