نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر (4)

ساعات مطالعه‌ی هفتگی هر درس در صفحه‌ی 182 ثبت شده است.

نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر (4)

ساعات مطالعه‌ی هفتگی هر درس در صفحه‌ی 182 ثبت شده است. می‌توانید این صفحه را با جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری مقایسه کنید. کافی است برای تحلیل دقیق و ارزیابی مؤثر جدول زیر را برای تغییرات نیم‌سال دوم طراحی کنید و تصمیم بگیرید.

هفته

ساعات مطالعه‌ی ادبیات

بسته‌ی ده‌‌تایی

ساعات مطالعه‌ی دین و زندگی

بسته‌ی ده‌تایی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم


بسته‌ی ده‌تایی: هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا به این معنی است که دانش‌آموز تصمیم می‌گیرد که از هر ده سؤال آزمون به چند سؤال پاسخ دهد. این هدف‌گذاری بر مبنای نتایج آزمون‌های قبلی و میزان مطالعه و آمادگی دانش‌آموز انجام می‌شود.

روز جمعه 20 آذر آقای قلم‌چی به موضوع کیفیت در مطالعه که دومین تأثیر دفتر برنامه‌ریزی است اشاره کردند و گفتند: بهبود کیفیت مطالعه با نوشتن صفحه‌ی ۱۸۲ دفتر برنامه‌ریزی که همان صفحه‌ی جمع‌بندی هفتگی است ممکن می‌شود. وقتی صفحه‌ی ۱۸۲ را چند هفته (حداقل پنج هفته) تکمیل کردید، به‌تدریج تعادل‌ها و عدم تعادل‌های‌تان نمایان می‌‌شود. آن گاه به طور طبیعی عدم تعادل‌ها را کاهش خواهید داد و بر تعادل‌های‌تان خواهید افزود. در صفحه‌ی ۱۸۲ دفتر برنامه‌ریزی معلوم می‌شود که کدام درس‌ها را پیوسته و به‌اندازه مطالعه می‌کنید و کدام درس‌ها را ناپیوسته و به طور نوسانی می‌خوانید و به کدام درس‌ها کم‌تر از حد نیاز اهمیت می‌دهید یا این‌که کدام درس‌ها را به‌کلی کنار گذاشته‌اید و مطالعه نمی‌کنید. در این‌جا معلوم می‌شود که آیا شما برای درس‌هایی که برای‌تان ساده‌تر است بیش‌تر وقت می‌گذارید یا بیش‌تر به سراغ درس‌هایی می‌روید که برای‌تان چالش‌برانگیزتر و جذاب‌ترند. هم‌چنین معلوم می‌شود که آیا به سراغ درس‌هایی که برای‌تان دشوار است و آن‌ها را دوست ندارید می‌روید و آن‌ها را هم به اندازه‌ی نیاز مطالعه می‌کنید.

اکنون به چند سؤال زیر فکر کنید و راه‌حل‌های خود را کشف کنید تا در نیم‌سال دوم پیشرفت خود را احساس کنید.

در کدام درس پیشرفت داشته‌اید؟ علت پیشرفت شما افزایش ساعات مطالعه بوده است یا کشف روش‌های جدید برای مطالعه‌ی آن؟ اگر نمونه‌ای از آن را دارید در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

کدام درس نقطه‌ی پایدار شما بوده است؟ علت آن را چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟

کدام درس به صورت نوسانی بوده است؟ چه تصمیمی برای این درس اتخاذ می‌کنید؟

تصمیمات شما برای تغییرات ایجادشده در راستای افزایش و ایجاد پیشرفت و ارتقای بسته‌ی ده‌تایی چیست؟

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت دوم
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی