نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر (3)

اولین ویژگی دفتر برنامه‌‌ریزی نگاه به گذشته است. خودآگاهی نسبت به گذشته می‌تواند آینده‌ی روشنی را رقم بزند.

نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر (3)

اولین ویژگی دفتر برنامه‌‌ریزی نگاه به گذشته است. خودآگاهی نسبت به گذشته می‌تواند آینده‌ی روشنی را رقم بزند. دفتر برنامه‌ریزیِ خود را نسبت به نیم‌سال اول جدی‌تر بگیرید تا با تصمیمات راهبردی جدی و کارساز در نیم‌سال دوم پیشرفت داشته باشید.

با شناخت نقاط ضعف و اشتباهات متداول خود مسیر نیم‌سال دوم را برای پیشرفت هموار سازید. پی بردن به اشتباهات و عدم تکرار آن‌ها بهترین راه برای رسیدن به اهداف است. پس با شناسایی نکات مهم و کلیدی هر آزمون مسیر را برای ارتقا و پیشرفت در نیم‌سال دوم هموار ‌سازید.

عملکرد نیم‌سال اول را تحلیل و بررسی کنید و نقاط قوت و پایدار را در کارنامه‌های کانون و کارنامه‌ی نیم‌سال اول مدرسه‌تان استخراج کرده و روش‌های مطالعه‌تان را در این دسته درس‌ها کشف کنید.

به ایستگاه‌های جبرانی و آزمون‌های طلایی در نیم‌سال دوم توجه داشته باشید و با هوشمندی منابع را در پروژه‌های نیم‌سال دوم مهندسی کنید. شما در نیم‌سال دوم در هر پروژه به‌ یک منبع مهم و کارساز نیاز دارید.

از کتاب زرد عمومی و مطالعه‌ی درس‌های عمومی غافل نشوید. در نیم‌سال دوم سهم مطالعه‌ی درس‌های عمومی را بیش‌تر کنید و روش‌های مطالعه‌تان را برای درس‌های عمومی با کتاب زرد عمومی تغییر دهید و با روش سه روز یک‌بار یا دو روز یک‌بار آزمون برگزار کنید. برای هر مبحث یک کارویژه داشته باشید تا بتوانید وضعیت و عملکرد آن را به نقطه‌ی  قوت پایدار برسانید.

مباحث و مطالب نیم‌سال اول و پایه را در آزمون‌های 9 بهمن و 25 دی جمع‌بندی کنید. در این فاصله‌ی 5 هفته‌ای فرصت دارید تا 50 درصد مطالب را جمع‌بندی کنید. کتاب‌های جمع‌بندی پایه و پیش مهم‌ترین منابع پروژه‌ی آزمون‌های بی‌بهانه هستند. به خاطر داشته باشید که در دوران طلایی نوروز و در پروژه‌ی نوروز نیز فرصت جبران برای این دسته مطالب وجود دارد.

آزمون 21 اسفند را جدی بگیرید؛ نیمی از مطالب نیم‌سال دوم در این آزمون مرور می‌شود. این آزمون یک ایستگاه جبرانی برای درس‌های نیم‌سال دوم است.

در ایستگاه نوروز تدارک یک بازی دوستانه برای مطالب نیم‌سال اول داشته باشید تا برای امتحانات مدرسه آمادگی کامل یا نسبی به دست آورید. کتاب نوروز برترین ابزار برای مرور و دسته‌بندی مطالب در این پروژه‌ی طلایی محسوب می‌شود.

مطالب پایه و پیش خود را در تابلو نوروز رنگ‌آمیزی کنید و برای هر مطلب تعیین کنید چه راهکاری به کار خواهید گرفت تا بتوانید رنگ آموزشی مطلب را تغییر دهید.

آزمون‌های مشابه را در دوران نوروز و نیم‌سال دوم جدی‌تر بگیرید تا با کمک تابلو نوروزی بتوانید هر مبحث را یک واحد ارتقا دهید و یک قدم به هدف خود نزدیک‌تر شوید.