نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر (1)

وقتی می‌گوییم نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر است دلایل بسیاری داریم؛ یکی از دلایل آن نگاه به گذشته و افزایش خودآگاهی است.

نیم‌سال دوم آغازی  مهم‌تر (1)

وقتی می‌گوییم نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر است دلایل بسیاری داریم؛ یکی از دلایل آن نگاه به گذشته و افزایش خودآگاهی است. نگاه به گذشته اولین ویژگی دفتر برنامه‌‌ریزی است؛ اعدادی که در صفحه‌ی 182 نوشته‌اید نشان از فعالیت‌هایی است که در نیم‌سال اول داشته‌اید.

آیا ساعات مطالعه‌تان روند صعودی داشته است یا روند نزولی؟

آیا بین درس‌های عمومی و اختصاصی تعادل داشته‌اید؟ تعادل به معنای این است که در نیم‌سال اول 30 درصد عمومی و70 درصد اختصاصی مطالعه کرده باشید.

آیا تعادل در بین مطالعه‌ی درس‌های پایه و پیش داشته‌اید؟

آیا رقابت با خود داشته‌اید؟ منظور از رقابت با خود این است که هر روز تلاش کنید از روز قبل بیش‌تر و بهتر بخوانید.

آیا به همه‌ی درس‌‌ها توجه کرده‌اید؟ آیا ساعات مطالعه‌تان را با کارنامه‌ی 5 نوع درس خود مقایسه کرده‌اید؟ کدام درس نقطه‌ی ‌قوت‌تان است؟ میانگین ساعات مطالعه‌تان چند ساعت است؟

بقیه‌ی نقاط کارنامه‌ی 5 نوع درس خود را با ساعات مطالعه‌ی صفحه‌ی 182 مقایسه کرده و برای هر دسته تحلیل خودتان را با اولیا، مشاور و دوستانتان به اشتراک بگذارید. کدام ویژگی را در نیم‌سال دوم به کار می‌گیرید تا جهش داشته باشید؟