اکنون زمان ارزیابی است

اکنون که امتحانات نیم‌سال اول مدرسه به پایان رسیده است نوبت ارزیابی و تصمیم‌گیری برای شروعی پربار و باانگیزه برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی است.

اکنون زمان ارزیابی است

اکنون که امتحانات نیم‌سال اول مدرسه به پایان رسیده است نوبت ارزیابی و تصمیم‌گیری برای شروعی پربار و باانگیزه برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی است. بهتر است به بررسی عملکرد خود در نیم‌سال اول بپردازید و کم و کاستی‌های‌تان را شناسایی کنید و تصمیم بگیرید که در نیم‌سال دوم پیشرفت خوبی داشته باشید و متفاوت‌تر از قبل عمل کنید. بدین منظور این موارد را بر عملکرد خود سنجاق کنید:

  • درس هر روز را در همان روز مطالعه کنید.

  • بین برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها تعادل برقرار کنید.

  • تکمیل دفتر برنامه‌ریزی را در اولویت کارتان قرار دهید.

  • به تشریحی خواندن درس‌ها اهمیت دهید و حل سؤالات چهارگزینه‌ای را در برنامه‌ی شخصی خود بگنجانید.

  • به کمک جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کرده و از روش‌های موفق نقاط پایدار خود برای پیشرفت هر چه بهتر خود در درس‌های دیگر استفاده کنید.

  • همیشه برای پیشرفت در هر آزمون نسبت به آزمون قبلی هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا را برای یک یا دو درس اجرا کنید.