اهمیت نیم‌سال دوم برای کنکوری‌ها

اگر اطلاعات کافی از مباحث مورد نظر داشته باشید می‌توانید این مهارت را تقویت کنید.

اهمیت نیم‌سال دوم برای کنکوری‌ها

نیم‌سال دوم از سال تحصیلی برای کنکوری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین اگر با برنامه‌ریزی درست پیش بروید می‌توانید علاوه بر تسلط بر درس‌های پیش‌دانشگاهی، درس‌های پایه را نیز مطالعه کنید؛ اما چیزی که در این میان اهمیت دارد این است که در نیم‌‌سال دوم تستی بخوانید یا تشریحی. همان طور که می‌دانید تست‌زنی یک مهارت است که با تمرین کردن می‌توانید آن را کسب کنید. اگر اطلاعات کافی از مباحث مورد نظر داشته باشید می‌توانید این مهارت را تقویت کنید. بهترین کار این است که درس‌ها را به صورت کاملاً تشریحی مطالعه کنید و پس از اطمینان از تسلط خود، به تست‌زنی بپردازید. این کار باعث می‌شود مطالب را به صورت عمیق فراگیرید. هم‌چنین اگر احساس می‌کنید در درسی ضعف دارید آن را برطرف کنید و این کار را به بعد از عید موکول نکنید؛ زیرا خردادماه را باید به جمع‌بندی و تثبیت آموخته‌های‌تان اختصاص دهید.