نیمه‌ی ماه، کامل شد

برای رسیدن به ایستگاه موفقیت، نیمی از راه سپری شده است.

نیمه‌ی ماه، کامل شد

برای رسیدن به ایستگاه موفقیت، نیمی از راه سپری شده است. قرار گرفتن روی این نوار پیروزی، همگام و هم‌تراز شدن با یک هدف‌گذاری جامع و دقیق در پروسه‌ی چهارماهه است. بی‌شک برنامه‌ی راهبردی حامل این پیام موفقیت است. درس خواندن‌های هر روز و تکرارِ آن، حل تمرین‌ها و نوشتن خلاصه‌ی مهم‌ترین‌ها و کلیدی‌ترین نکات کتاب در واژه‌ای به نام خلاصه‌برداری و دسته‌بندی نکات مهم، ارزیابی و جمع‌آوری مهم‌ترین‌ها در کتاب خودآموزی و کلاسور ارزیابی در صفحه‌ی شخصی، راز آرامش در شب‌های امتحان است. این آوای موفق‌هاست که شرح می‌دهند موفقیتشان را برای خودشان در کنار یک یادگیری عمیق و می‌دانند که نیمه‌ای مهم‌تر، در انتظارشان به نظاره نشسته است و لبخند به لب دارد. می‌دانند برای تکرار این موفقیت در ادامه‌ی کار، حفظ اندوخته‌ها از نیم‌سال اول اهمیت زیادی دارد. دانش‌آموزانی که در نیم‌سال اول خود را موفق می‌پندارند، با تکمیل منظم دفتر برنامه‌ریزی و به واسطه‌ی صفحه‌ی 182، روزهایی را که سپردی شد به یک ماه طلایی با ساعت مطالعه‌ی بالا و باکیفیت تبدیل کرده‌اند و پایان هر ماه را آغازِ طلوع یک ماه موفقیت‌آمیز و هدفمند دیگر می‌‌دانند. با سخت‌کوشی در نیم‌سال دوم و پوشش دادن مباحثی که ضعف داشته‌اند، یک سال تحصیلی طلایی را برای خود رقم خواهند زد.