نیم‌سال دوم زمان تغییر است

با پایان یافتن امتحانات نیم‌سال اول و دریافت کارنامه‌ی مدرسه، هم‌چنین شرکت در آزمون‌های جمع‌بندی پروژه‌ی 4، دانش‌آموزان هدف‌های واقع‌بینانه‌تر و برنامه‌‌ریزی منسجم‌تری خواهند داشت.

نیم‌سال دوم زمان تغییر است

با پایان یافتن امتحانات نیم‌سال اول و دریافت کارنامه‌ی مدرسه، هم‌چنین شرکت در آزمون‌های جمع‌بندی پروژه‌ی 4، دانش‌آموزان هدف‌های واقع‌بینانه‌تر و برنامه‌‌ریزی منسجم‌تری خواهند داشت. آن‌ها می‌دانند که راهی جز تلاش و همت ندارند. این برای تمام دانش‌آموزان صدق می‌کند و ثابت است؛ دانش‌آموزانی که معدل بالا کسب کرده و از نتیجه‌ی به‌دست‌آمده خرسند هستند و دانش‌آموزانی که نیم‌سال اول را ساده گرفتند و آن نتیجه‌ای را که می‌خواستند نگرفته‌اند. هر دو گروه از دانش‌آموزان سعی می‌کنند که تلاش بیش‌تری نسبت به قبل داشته باشند. گروهی برای این‌که معدل بالای نیم‌سال اول را حفظ کنند و گروهی دیگر برای این‌که ضعف‌های گذشته را جبران کنند. اجرای دقیق راهکارهای ارائه‌شده از قبیل برنامه‌ریزی دقیق طبق برنامه‌ی مدرسه و  برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون از اولویت‌های نیم‌سال دوم است.

به‌وضوح مشاهده خواهد شد که هیجان و حساسیت در نیم‌سال دوم به اوج خواهد رسید. به تعبیری همه‌ی دانش‌آموزان پایه و کنکوری درس‌خوان‌تر می‌شوند. قدر لحظات و دقایق را می‌دانند. پرشور و انگیزه هستند. نیم‌سال دوم برای دانش‌آموزان زمان تغییر است و آن‌ها چند چیز را فراموش نخواهند کرد:

طبق برنامه‌ی راهبردی و دفتر برنامه‌ریزی، هدفمند، اصولی و واقع‌بینانه برنامه‌ریزی می‌کنند.

تصمیمات کوتاه‌مدت روزانه دارند و در اجرای آن سعی و تلاش می‌کنند.

برای تکمیل دفتر برنامه‌ریزی وقت می‌گذارند و برای تعادل بخشیدن به مطالعه و کیفیت آن صفحه‌ی 182 را فراموش نمی‌کنند.

از کتاب کار و کتاب آبی برای تسلط و تثبیت مطالعه‌شان استفاده می‌کنند.