کلیدهای موفقیت در نیمه‌ی دوم

ایده‌آل‌ترین و برترین وضعیت آموزشی در کانون به رنگ آبی درآمدن است. مقصد شما دست‌یابی به موفقیت است.

کلیدهای موفقیت در نیمه‌ی  دوم

ایده‌آل‌ترین و برترین وضعیت آموزشی در کانون به رنگ آبی درآمدن است. مقصد شما دست‌یابی به موفقیت است. باورهای شما واقعیت‌هایی است که در رنگ‌های مختلف در تابلو نوروز به نقاشی درمی‌آورید. هر رنگ نماد فعالیت و شگرد موفقیت شما را از آگاهی‌تان نسبت به مبحث و مطلب را نشان می‌دهد. چگونگی تغییرات روند آموزشی و ارتقای تحصیلی شما به تصمیماتی بستگی دارد که در نیم‌سال دوم خواهید گرفت.

جایگاه خود را در هر درس نشانه‌گذاری کرده و واقعیت‌های کنونی‌تان را با اهداف خود مقایسه کنید. تصمیمات راهبردی خود را با هدف‌گذاری آزمون‌های مشابه تعیین کرده و منابع و ابزارهای کمکی برای رسیدن به اهداف خود را تعیین کنید.

تصور کنید آینده‌تان از هر نظر عالی رقم می‌خورد. برای این‌که این تصور را به واقعیت تبدیل کنید چه اتفاقی باید رخ دهد؟

اتفاقات همان کلیدهای موفقیتی است که در نیم‌سال دوم در پیش دارید.