گفت‌وگو با محمد حدادی، رتبه‌ی 10 الکتروتکنیک از جلفا

من از سال دوم هنرستان در آزمون‌ها شرکت کردم. در سال سوم در 27 آزمون شرکت کردم و غیبت نداشتم.

گفت‌وگو با محمد حدادی، رتبه‌ی 10 الکتروتکنیک از جلفا

از کی برنامه‌ی کانون را شروع کردی؟

من از سال دوم هنرستان در آزمون‌ها شرکت کردم. در سال سوم در 27 آزمون شرکت کردم و غیبت نداشتم.

چرا غیبت نمی‌کردی؟

هدفم این بود که در دانشگاه‌های تهران پذیرفته شوم.

نظرت در مورد برنامه‌ی راهبردی چیست؟

برنامه‌ی راهبردی خیلی خوب است اما دانش‌آموز هم باید با آن پیوستگی داشته باشد تا نتیجه‌ی مطلوب بگیرد.

چه شد که این رشته را انتخاب کردی؟

معدلم در اول دبیرستان حدود 18 شد و قصد داشتم رشته‌ی ریاضی را ادامه دهم. چون نمره‌ی ریاضی‌ام پایین بود، یکی از معاونان مدرسه مرا از این رشته منصرف کرد؛ بنابراین به هنرستان رفتم و قصد داشتم کامپیوتر بخوانم اما یکی از معلمان رشته‌ی برق رشته‌ی الکتروتکنیک را به من پیشنهاد داد.

عامل موفقیت خودت را در چه چیزی می‌دانی؟

یکی آن‌که تلاش کردم و دیگر این‌که پدرم همیشه در شرکت در آزمون‌ها مشوقم بود و مرا تا حوزه‌ی آزمون همراهی می‌کرد.

شغل پدرت چیست؟

ایشان معلم هستند.

پدرت با هنرستان مخالف نبود؟

اتفاقاً مرا به این رشته تشویق کرد.

از کتاب‌های کانون هم استفاده کردی؟

من از کتاب‌ جمع‌بندی و کتاب زرد اختصاصی استفاده کردم.

آیا تعادل بین عمومی و اختصاصی را هم رعایت می‌کردی؟

من 70 الی 80 درصد اختصاصی و مابقی را عمومی و پایه می‌خواندم.