گفت‌وگو با فاطمه اسدی گندمانی، رتبه‌ی 7 حسابداری از اصفهان

معدلم 19 شد و اتفاقا همه پیشنهاد می‌دادند که با تجربی بخوانم یا ریاضی؛ اما من به حسابداری علاقه داشتم. خانواده‌ام هم موافق بودند.

گفت‌وگو با فاطمه اسدی گندمانی، رتبه‌ی 7 حسابداری از اصفهان

از کی در آزمون‌های کانون ثبت نام کردی؟

من از 15 مرداد 93 عضو کانون شدم و در 27 آزمون بدون غیبت شرکت کردم.

چرا غیبت نداشتی؟

من کلاً در مدرسه هم غیبت نمی‌کردم و در آزمون‌ها هم دوست داشتم اشکالاتم را متوجه شوم.

نظرت در مورد برنامه‌ی راهبردی چیست؟

این‌که برنامه‌ی راهبردی به جزئیات پرداخته بود خیلی مفید بود و دیگر این‌که درس‌ها و مباحث تکرار می‌شد.

از کتاب‌های کانون هم استفاده کردی؟

من 18 کتاب از کانون داشتم؛ از جمله کتاب جامع هنرستان، کتاب زرد اختصاصی و عمومی، کتاب نوروز، کتاب‌های قهوه‌ای، کتاب‌های آبی عمومی و...

معدلت در اول دبیرستان چند شد؟ چرا هنرستان را انتخاب کردی؟

معدلم 19 شد و اتفاقا همه پیشنهاد می‌دادند که با تجربی بخوانم یا ریاضی؛ اما من به حسابداری علاقه داشتم. خانواده‌ام هم موافق بودند.

دلیل موفقیت خودت را در چه چیزی می‌دانی؟

من از زمانی که رشته‌ی حسابداری را انتخاب کردم تصمیم گرفتم رتبه‌ی خوبی در آن به دست بیاورم.

تعادل را چگونه رعایت می‌کردی؟

من برای درس‌های اختصاصی بیش‌تر تست می‌زدم و نتیجه‌ام خوب می‌شد اما در عمومی‌ها کمی ضعیف بودم. در دوران نوروز خیلی برایش وقت گذاشتم.