گفت‌وگو با سیده‌مبینا طاهری، رتبه‌ی 2 حسابداری از کرج

من از اولین آزمون تابستان سال 93 عضو کانون شدم و در 27 آزمون هیچ غیبتی نداشتم.

گفت‌وگو با سیده‌مبینا طاهری، رتبه‌ی 2 حسابداری از کرج

از کی در آزمون‌های کانون ثبت نام کردی؟

من از اولین آزمون تابستان سال 93 عضو کانون شدم و در 27 آزمون هیچ غیبتی نداشتم.

دلیل این‌که غیبت نداشتی چه بود؟

من به طور مستمر با برنامه‌ی راهبردی پیش می‌رفتم و اگر در آزمونی شرکت نمی‌کردم از برنامه عقب می‌ماندم. دوست نداشتم بین درس‌ها گسستگی ایجاد شود.

نظرت در مورد برنامه‌ی راهبردی چیست؟

به نظرم برنامه‌ی خیلی خوب و حساب‌شده‌ای بود. این‌که چندین بار مباحث را دوره می‌کرد مانع فراموشی مباحث می‌شد.

آیا بین درس‌ها تعادل داشتی؟

من اوایل درس‌های اختصاصی را بیش‌تر می‌خواندم و درصدهایم بالا بود ولی چون عمومی‌هایم ضعیف بود رتبه‌هایم دورقمی می‌شد. سعی کردم تعادل را رعایت کنم و ساعات مطالعه‌ی عمومی‌ها را بیش‌تر کردم.

رمز موفقیت خودت را در چه می‌دانی؟

من از کودکی به رتبه‌ی تک‌رقمی فکر می‌کردم. اوایل جدی درس نمی‌خواندم اما کم کم تست زدن را شروع کردم و در برخی مواقع از خواهرم هم کمک می‌گرفتم.

معدلت در اول دبیرستان چند شد؟

19:80