دوره انتقالی و آمادگی برای دوران جمع بندی

دوره انتقالی پس از پایان پروژه هفتم وقبل از اغاز دوره جمع بندی به روش سه روز یکبار است .دوره انتقالی پس از پایان پروژه هفتم  وقبل از اغاز دوره جمع بندی به روش سه روز یکبار است .بسیاری  از دانش اموزان بعد از پایان امتحانات نیم سال دوم  هنوز احساس نگرانی می‌کنند که بعضی از مباحث را نخوانده‌اند و به دنبال راه‌حلی برای این موضوع هستند. دوره‌ی انتقالی می‌تواند راهکار مناسبی برای آن‌ها باشد.   در این دوره  می توانید تسلط خود را افزایش دهید یا درس‌هایی که نیمه‌تمام گذاشته‌اید در حد قابل قبولی مطالعه کنید.

دوران انتقالی از 1 خرداد تا 17 خرداد اغاز میشود باید به این نکته توجه داشت که این دوران نباید طولانی باشد  و مدت ان بین 3 تا 10 روز می باشد

ابزارهای مهم دوران انتقالی  کارنامه 5 نوع درس کارنامه بازیابی جدول جمع‌بندی  صفحه 184و دفتر برنامه‌ریزی،می باشد که دانش اموز  می‌تواند مباحث خود را سامان‌دهی کند و با دیدگاهی شفاف و واضح به کار خود ادامه دهد مهم ترین استراتژی  در دوران انتقالی و جمع بندی استفاده از قدرت تشخیص برای اولویت‌بندی مباحث در زمان باقی مانده است.در دوران انتقالی می توانید از  کتاب های هفت کنکور و فلش کارت ها استفاده ویزه داشته باشید.