لغات مربوط به بازرگانی، صنعت و کشاورزی

بازرگانی، صنعت و کشاورزی

لغات مربوط به بازرگانی، صنعت و کشاورزی

1          

عرضه کردن (داشتن)

To supply (ied, supplying)

2          

عرضه ی

Supply of

3          

تقاضا کردن

To demand

4          

تقاضای

Demand of

5          

عرضه و تقاضا

Supply and demand

We have a limited supply of computer base units.

6          

ناخالص

Gross

Our gross profit is up by almost 150% on last year.

7          

خالص

Net

8          

عمده فروشی

Wholesale

The wholesale market has experienced a downturn since the recession began.

9          

خرده فروشی

Retail

10      

کاهش، رکود اقتصادی

Downturn

11      

پس روی، بحران اقتصادی

Recession

12      

بخش خصوصی

Private sector

13      

بخش دولتی

Public sector

The government is encouraging short-term investors to put their money into the public sector

14      

مشوق، دلگرم کننده

Encouraging

15      

سرمایه گذار

Investor

16      

شرکتهای بزرگ خصوصی

Private enterprises

Private enterprises are under a lot of financial pressure

17      

صنایع ملی شده

State owned industries

Nationalized industries

18      

کارگران ماهر

Skilled workers

Skilled workers are demanding a 15% pay rise.

19      

کارگران غیرماهر

Unskilled labors

20      

دست از کار کشیدن،

به خدمت خاتمه دادن

Lay off

If this continues, we will have to lay off members of staff.

21      

استخدام کردن

Employ

Take on

22      

وارد کردن

To import (-ed, ing)

23      

صادر کردن

To export (-ed, ing)

24      

صادرات

Exports

25      

واردات

Imports

He works for a company which imports camera equipment

26      

به سرعت در قیمت ترقی کردن

رونقی بازار، جهش اقتصادی

Boom (-ed, ing)

A lot of people have benefited from the recent boom in the electrical industry.

27      

مدیریت

Management

28      

امتناع کردن

Refuse

29      

قولنامه، مصالحه، سازش

Compromise

30      

عهد، قول، پیمان بستن

Promise

31      

عایدی، منافع، درآمد

سودسهام

Revenue

Income

Overall revenue is down by almost 15%

32      

هزینه، مخارج

Expenditure

33      

رویهم رفته، کلی، جمع

Overall

34      

تولید ناخالص ملی

GNP = Gross National Product

Last year’s GNP was close to $25 billion

35      

تولید ناخالص داخلی

GDP = Gross Domestic Product

36      

مالیات

Tax

37      

مالیات بندی، وضع مالیات

Taxation

Money raised by taxation pays for all government services.

38      

نرخهای بهره

Interest rates

The bank has raised interest rates.

39      

بالابردن، زیاد کردن حقوق

بلند کردن، طلوع، افزایش، ارتفاع

Raise

Rise

40      

بیکار

Unemployment

The figures for unemployment are rising

41      

تورم

Inflation

The government is trying to keep inflation down below 3%.

42      

صنایع کلیدی

Key industries

Oil is a key industries which essential to the country’s economy.

43      

صنایع اولیه

Primary industries

44      

معدن ذغال سنگ

Coal mining

Coal mining is an important primary industries

45      

صنایع ثانوی

Secondary industries

Secondary industries rely on the ready supply for raw materials.

46      

متکی بودن به

Rely on

47      

صنایع خدماتی

Services industries

Services industries have become more important in the last decade.

48      

انحصار، کالای انحصاری

Monopoly

The state has a monopoly of the tobacco trade.

49      

داد و ستد، سوداگری

Trade

50      

بازده، درآمد

Output

The factory has doubled its output in the last six months

51      

کمبود، کسردرآمد

Deficit

The company announced two million pound deficit

52      

صنایع ملی شده

Nationalized industries

Workers in nationalized industries are to get a 3% pay rise.

53      

موازنه پرداخت ها

Balance of payments

The government is trying to reduce the balance of payments deficit

54      

مالیات بردرآمد

Income tax

She pays income tax at the lowest rate

55      

خودکفا

Self-sufficient

A country wishes to be self-sufficient in food will encourage its farmers to produce as much as possible so that it will not be dependent on food imports

56      

وابسته بودن به ...

To be dependent on …

57      

تولید کردن

To produce (-d, producing)

58      

سد

Dam

59      

آبیاری

Irrigation

60      

آبیاری کردن

To irrigate (-d, irrigating)

Dams must be built on the rivers to provide water to irrigate the land.

61      

حاصل خیز کردن، تقویت کردن

To make fertile

To fertilizing

62      

کودهای شیمیایی

Chemical fertilizers

Chemical fertilizers must be used to make it fertile.

63      

محصولات (مثل گندم، جو ...)

Crops

64      

برداشت محصول

Harvest

65      

از خارج وارد کردن

To import from abroad

66      

علوفه

Grass

67      

گله گاو

Cattle

Then, the crops will grow, the harvest will be good and the livestock will have grass to eat

68      

درخت

Tree

69      

بیشه

Wood

70      

جنگل

Forest

71      

رویش، سبزیکاری

Vegetation

72      

توسعه نیافته

Under developed

73      

خالی از سکنه

Depopulation

74      

نیشکر

Sugar caneمطالب مرتبط

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب