مهاجم فصل گذشته سیاه جامگان به پدیده بازگشت

فرزاد زامهران ،مهاجم فصل گذشته تیم سیاه جامگان با قراردادی یکساله به پدیده خراسان پیوست.

مهاجم فصل گذشته سیاه جامگان به پدیده بازگشت

فرزاد زامهران مهاجم خراسانی فوتبال کشور پس از توافق با مدیران باشگاه پدیده ، قرارداد خود را با این تیم امضا کرد و به طور رسمی به عضویت پدیده خراسان در آمد.

قرار داد زامهران با تیم پدیده یکساله است.

این بازیکن که در پست مهاجم تخصص دارد فصل گذشته در سیاه جامگان حضور داشت و پیش از آن نیز در لیگ دسته اول پیراهن پدیده را پوشیده بود.

منبع :