وضعیت رؤیت هلال ماه در روزهای پایانی شعبان

دبیر انجمن ستاره‌شناسی اهواز با اشاره به آخرین وضعیت رؤیت هلال ماه صبحگاهی شعبان در روز 14 خرداد، روش رصد هلال ماه در روزهای پایانی ماه شعبان را تشریح کرد.

وضعیت رؤیت هلال ماه در روزهای پایانی شعبان

در ساعت 4:47 بامداد جمعه، 14 خرداد هلال صبحگاهی ماه شعبان برای آخرین‌ بار با درصد بخش درخشان 6.5 طلوع می‌کند که این زمان بهترین زمان برای رصد این هلال زیبای صبحگاهی است.

وی افزود: همچنین 10 دقیقه پس از طلوع ماه، سیاره عطارد طلوع خواهد کرد که تا طلوع خورشید در ساعت 6:11 با چشم غیرمسلح قابل رصد خواهد بود؛ البته می‌توان با ابزارهای رصدی مانند تلسکوپ و دوربین دوچشمی، دهانه‌های برخوردی سطح ماه را به‌ آسانی در مرز تیره و روشن ماه رصد کرد.

دبیر انجمن ستاره‌شناسی اهواز با اشاره به حرکت ماه به دور زمین، گفت: ماه در ساعت 7:30 صبح روز 16 خرداد ماه در کنار خورشید قرار می‌گیرد که این پدیده را ماه نو می‌گویند؛ یعنی از نظر پارامترهای رصدی ماه گذشته به پایان رسیده، ماه جدید آغاز می‌شود و دوره تناوب نجومی ماه نامیده می‌شود. این دوره برابر با ۲۷ روز و ۷ ساعت و ۴۳ دقیقه است.

وی در ادامه افزود: غروب خورشید روز 16 خرداد نیز ساعت 20:17 و غروب ماه ساعت 20:33 اتفاق خواهد افتاد که با اختلاف زمانی 6 دقیقه میان غروب این دو جرم آسمانی، هلال ماه از نظر پارامترهای رصدی به‌هیچ عنوان قابل رؤیت نخواهد بود.

جعفری‌زاده ادامه داد: در این هنگام فاصله زاویه‌ای بین ماه و خورشید به °8.9 می‌رسد و با وجود تشکیل هلال (حد دانژون)، احتمال دیده شدن آن با ابزار رصدی بسیار کم است چرا که حداقل اختلاف زمانی برای رصد ماه در بهترین شرایط آب و هوایی با ابزار رصدی، 15 دقیقه است.

وی تصریح کرد: در روز 17 خرداد هلال ماه به‌ آسانی در افق غربی با چشم قابل رصد است. در این روز غروب خورشید ساعت 20:17 و غروب ماه ساعت 21:33 خواهد بود که اختلاف زمان غروب به بیش از یک ساعت می‌رسد همچنین درصد درخشندگی ماه در آن زمان 3.5 درصد خواهد بود.

منبع :