سپاهان به دنبال تشکیل سازمان فوتبال

عضو کمیته فنی باشگاه سپاهان معتقد است که هر باشگاهی نیاز به سازمان فوتبال دارد که باید زیر نظر کمیته فنی باشد.حسین چرخابی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) منطقه اصفهان، در پاسخ به این سوال که تکلیف سازمان فوتبال در سپاهان چه خواهد شد، اظهار کرد: اسفندماه بود که باشگاه دعوتی کرد و در خصوص تشکیل کمیته فنی صحبت هایی نیز مطرح شد و قرار بر این شد که کمیته فنی در خصوص انتخاب سرمربی نظر بدهد و همچنین در خصوص تشکیلات سازمان فوتبال نیز کمیته فنی اظهار نظر کند.

وی با بیان اینکه برخی هدف ها به ثمر نشست، اما هنوز در مورد تشکیل سازمان فوتبال جلسه ای تشکیل ندادیم، ادامه داد: شاید در این مورد خود باشگاه تصمیم گرفته و شاید صحبت هایی را با کربکندی انجام داده اند، اما صحبتی با ما نشده است.

چرخابی ادامه داد: در اینکه کربکندی یکی از بهترین مربیان اصفهان بوده و است هیچ تردیدی نیست، اما در خصوص تشکیل سازمان فوتبال، کمیته فنی و در نهایت رای اکثریت دخیل خواهد بود.

وی افزود: به هرحال هر باشگاهی نیاز به سازمان فوتبال دارد که البته این سازمان باید زیر نظر کمیته فنی باشد و این کمیته، مسئول این سازمان را انتخاب کند.

منبع :