تصمیم و تدبیر در لحظات حساس (1)

در تجربیات ما، گاهی رازی نهفته است که باید آن را درون خود جست‌وجو کنیم، آن را روی کاغذ بیاوریم، به آن فکر کنیم و از آن یاد بگیریم.

تصمیم و تدبیر در لحظات حساس (1)

در تجربیات ما، گاهی رازی نهفته است که باید آن را درون خود جست‌وجو کنیم، آن را روی کاغذ بیاوریم، به آن فکر کنیم و از آن یاد بگیریم. آزمون، یک تجربه است؛ تجربه‌ی یاد گرفتن؛ البته نه‌فقط درس ریاضی، فیزیک، ادبیات، اقتصاد، شیمی و... . آزمون‌ها به چگونگی فکر کردن، روش تصمیم‌گیری و پرورش مهارت‌ها و هیجانات ما کمک شایان و مؤثر می‌کند.

مهدی لطافتی، رتبه‏‌ی 4 ریاضی کشور

در جلسه‌ی آزمون سؤالاتی که برای دور دوم می‏گذاشتی معمولاً چه سؤالاتی بودند؟

اول سؤالاتی بود که آن‏ها را می‏دانستم و حل می‏کردم اما به جواب نمی‏رسیدم؛ بنابراین زیاد درگیر آن‏ها نمی‏شدم و برای دور دوم می‏گذاشتم. دوم سؤالاتی بود که در نگاه اول ایده‌‏ای برای آن‏ها به نظرم نمی‏رسید. هنگامی که در وقت اضافه به سؤالات برمی‏گشتم اول به سراغ سؤالاتی می‏رفتم که نیمه حل کرده بودم و وقتی با آرامش حل می‏کردم به جواب می‏رسیدم. بعد به سراغ سؤالات جدید می‏رفتم و با آرامش روی آن‏ها فکر می‏کردم.

در آزمون‏‌ها شده بود که وقت کم بیاوری؟

گاهی در حد دو دقیقه وقت کم می‏‌آوردم اما خیلی کم اتفاق می‌‏افتاد. من خوب می‏‌خواندم و تسلط داشتم و معمولاً زمان کم نمی‌‏آوردم. روشم تا قبل از دوران جمع‌‏بندی به این صورت بود که زمان را طبق دفترچه رعایت می‌‏کردم اما در دوران جمع‌‏بندی تکنیک زمان‏‌های نقصانی را هم رعایت می‏‌کردم.