5 جاده به سمت ایستگاه مثبت بودن (4)

جملات «اگر...، آن‌گاه...» از دیرباز معجزه‌گر بوده‌اند. بهتر است همیشه برای فرزندانمان پیشنهاداتی داشته باشیم.

5 جاده به سمت ایستگاه مثبت بودن (4)

فرزندان ما، میوه‌های زندگی و حاصل عمر و جوانی ما هستند. موضوع تربیت فرزندان، مهم‌ترین موضوعی است که از دیرباز برای تمام والدین از اهمیت بسیار زیادی برخودار بوده است. اگر بتوانیم دنیای فرزندانمان را سرشار از انرژی مثبت کنیم، می‌توانیم آن‌ها را آن طور که می‌خواهیم به ثمر برسانیم. در این مقاله می‌خواهم شما را به سمت 5 جاده که مقصد یکسانی دارند، هدایت کنم. این مقصد مثبت بودن و خوش‌رفتار بودن فرزندان ماست.

جاده‌ی چهارم: جملات «اگر...، آن‌گاه...» از دیرباز معجزه‌گر بوده‌اند. بهتر است همیشه برای فرزندانمان پیشنهاداتی داشته باشیم. بسیاری از انسان‌های موفق امروز، کودکانی بوده‌اند که به دلیل تشویق و انرژی مثبتی که از والدینشان دریافت کرده‌اند، به این نقطه رسیده‌اند. به طور مثال می‌توانیم بگوییم: «پاداش نمرات مثبتی که این هفته از ما با درس خواندن، خوش‌رفتاری و نظمت می‌گیری، جایزه‌ای است که آخر هفته به تو خواهیم داد.» به یاد داشته باشید که تشویق، اهرم بسیار قدرتمندی نسبت به تنبیه است.

منبع :