5 جاده به سمت ایستگاه مثبت بودن (2)

والدین باهوش امروزی، که در تربیت فرزندانشان موفق‌تر عمل می‌کنند، همیشه از عنصر پیش‌بینی شرایط، به عنوان کلیدی برای موفقیتشان یاد می‌کنند.فرزندان ما، میوه‌های زندگی و حاصل عمر و جوانی ما هستند. موضوع تربیت فرزندان، مهم‌ترین موضوعی است که از دیرباز برای تمام والدین از اهمیت بسیار زیادی برخودار بوده است. اگر بتوانیم دنیای فرزندانمان را سرشار از انرژی مثبت کنیم، می‌توانیم آن‌ها را آن طور که می‌خواهیم به ثمر برسانیم. در این مقاله می‌خواهم شما را به سمت 5 جاده که مقصد یکسانی دارند، هدایت کنم. این مقصد مثبت بودن و خوش‌رفتار بودن فرزندان ماست.

جاده‌ی دوم: والدین باهوش امروزی، که در تربیت فرزندانشان موفق‌تر عمل می‌کنند، همیشه از عنصر پیش‌بینی شرایط، به عنوان کلیدی برای موفقیتشان یاد می‌کنند. به طور مثال اگر قرار است مسافرتی طولانی داشته باشیم، برای جلوگیری از ناآرامی فرزندمان بهتر است برای او برنامه‌ای در حین سفر تنظیم کنیم که به طور هم‌زمان تفریح و تحصیل را در بر بگیرد. کودکان بیش از همه، از بی‌برنامه بودن و آشفتگی خسته می‌شوند؛ پس بهتر است همواره برنامه‌ای مفید برای مشغول کردن فکر فرزندمان پیش‌بینی کنیم.


منبع :